مهندس فرشاد شفیعی

مدیر آموزش و مشاور ارشد تحصیلی مجموعه نگارستان دانش هستند که با  تجربه خوب و تسلط بر مدل فکری دانش‌آموزان، به یکی از مشاوران برتر حوزه تخصصی خود  مبدل شده‌اند.

ایشان همواره سعی در پیشبرد اهداف تحصیلی دانش‌آموزان و همچنین ارائه راهکارهایی مبنی بر علم و علوم روانشناختی، فضای آموزش و توانایی های دانش‌آموز باعث ایجاد قوت قلب و آرامش در والدین و بخصوص خود دانش‌آموز می‌شود.

مختصر نگاهی به رزومه مهندس شفیعی، مدیر آموزش نگارستان دانش:

۱. مشاور ارشد کانون فرهنگی آموزش قلم چی (۱۸ سال)

۲. موسس و مدیر آموزشگاه علمی (۱۶ سال)

۳. مدرس دوره های ضمن خدمت و آموزش خانواده (۱۵ سال)

۴. رئیس گروه آموزش وزارت آموزش و پرورش (۷ سال)

۵. مدیریت دبیرستان درمقطع دوره دوم (۴ سال)

۶. کسب رتبه اول استانی در جشنواره الگوهای تدریس (۲ سال متوالی)

۷.تالیف چندین مقاله(چاپ ۳ مورد در مجلات رشد آموزش و پرورش)

۸. مشاور تحصیلی آموزش و پرورش

۹. مشاور تحصیلی شبکه استانی صداو سیما

۱۰. مدیر آموزشگاه علمی نگارستان دانش