روند فعالیت آموزشی مجموعه

همایش کنکور 99

همایش کنکور 99 که همراه با برترین اساتید کنکور کشور و با بهترین کیفیت آموزشی دانش آموزان مورد تعلیم قرار گرفتند.

کوچینگ کنکور 99

ارائه مشاوره و برگزاری آزمون روزانه به همراه تحلیل روند آموزشی و پیگیری و ارائه برنامه درسی شخصی سازی شده توسط مشاورین خبره و پیگیری توسط پشتیبان

مشاوره انتخاب رشته 99

برگزاری مشاوره عمومی بصورت وبینار و همینطور برگزاری جلسات خصوصی مشاوره و ارائه خدمات انتخاب رشته بصورت شخصی

نکته و تست سالانه کنکور1400

برگزاری کلاس های منظم و دقیق نکته و تست کنکور با برترین اساتید کشوری
در پلتفرمی جامع به همراه پشتیبانی و مشاوره هفتگی
در سه رشته تجربی ، ریاضی و انسانی

برگزاری وبینار اتاق مشاور

برگزاری هفتگی یک جلسه مشاوره بصورت وبینار تحت موضوعات روانشناسی ، آموزش و برنامه ریزی
با اساتید متخصص در حوزه های ذکر شده

برگزاری نکته و تست دهم 99-1400

برگزاری کلاس نکته و تست برای دوستان سال دهم همراه اساتید کنکور داربن آکادمی

برگزاری نکته و تست دوازدهم 99-1400

برگزاری کلاس های تخصصی تست زنی مخصوص دوازدهم توسط اساتید داربن آکادمی

جمعبندی نوبت اول
دهم/یازدهم

برگزاری کلاس های جمعبندی نوبت اول توسط داربن آکادمی بهمراه اساتید نمونه آموزشی

جمعبندی نوبت دوم
دهم / یازدهم

برگزاری کلاس های جمعبندی نوبت دوم توسط داربن آکادمی بهمراه اساتید نمونه آموزشی

برگزاری همایش کنکور 1400

برگزاری کلاس های جمعبندی تخصصی تست زنی مخصوص کنکور توسط اساتید داربن آکادمی با محوریت سوالات کنکوری

انتخاب رشته 1400...!

برگزاری کلاس های جمعبندی نوبت اول توسط داربن آکادمی بهمراه اساتید نمونه آموزشی

نکته و تست سالانه کنکور 1401...!

برگزاری کلاس های حرفه کنکوری با اساتید برتر کنکور کشور در داربن آکادمی
به همراه مشاوره خصوصی + پشتیبانی + برنامه ریزی درسی
×