اینجانب فارغ التحصیل دکتری فیزیک گرایش نجوم می باشم . از سال 1383 در دوران
دانشجویی در مدارس دانش ، مفید،و…. به عنوان کمک مشاور و حل تمرین فیزیک کار خود را
شروع کردم ، و از سال 1387 تا به امروز )17 سال( به صورت حرفه ای در سمت سر مشاور
کنکور و مدرس فیزیک کنکور در مدارس عالمه حلی، عالمه،آبسال، علوی، سیمای نور و
موسسات قلم چی و گزینه دو و در موسسات ماهان و مدرسان شریف در مقطع کارشناسی
ارشد و دکتری مشغول به همکاری هستم