استاد فرجی

33 سال سابقه کار در دبیرستان های غیر انتفاعی مناطق 2-3-4-6

تدریس در دبیرستان های ابن سینا ، سماء و ….

سرگروه ریاضی مدارس چند سال تدریس در دوره پیش دانشگاهی و کلاس های کنکور