دوره آموزشی گسسته (( 9 ساعت ))

دمو دوره : https://negarestanedanesh.ir/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Video-2022-05-11-at-9.22.30-AM.mp4 بعد از ثبت نام برای تسریع دریافت لینک فایل آموزشی بعد از ثبت نام به پشتیبان…

تومان150,000

پانسیون مطالعاتی نوروزی پایه یازدهم

مدت زمان پانسیون مطالعاتی ( 5 روز): 8 تا 12 فروردین ماه پانسیون نوروزی پایه یازدهم همه چیز اینجاست 🙂…

تومان600,000

پانسیون مطالعاتی نوروزی پایه دوازدهم

مدت زمان پانسیون مطالعاتی ( 15 روز): 25 تا 29 اسفند ماه 2 تا  فروردین ماه 8 تا 12 فروردین…

تومان1,600,000

آمار و احتمال استاد کاظمی

کلاس در روز دوشنبه زنگ ۶ برگزار میشود

تومان400,000

پک مشاوره استاد نعیم آبادی

دکتر نعیم آبادی ، مشاور محبوب بخشی از رزومه کاری استاد نعیم آبادی: -17 سال به صورت حرفه ای در…

تومان450,000
تومان400,000

شیمی دو استاد محمودیان

کلاس در روز پنجشنبه زنگ 3 برگزار میشود

تومان400,000

گسسته استاد میرزائی

کلاس در روز دوشنبه زنگ 5 برگزار میشود

تومان400,000

عربی سه استاد سیاه سرانی(انسانی)

کلاس در روز شنبه زنگ 5 برگزار میشود

تومان400,000

شیمی سه استاد موسوی

کلاس در روز سه شنبه زنگ 4 برگزار میشود

تومان400,000

فیزیک سه استاد الله یاری(ریاضی)

کلاس در روز یکشنبه زنگ 4 برگزار میشود

تومان400,000

فیزیک سه استاد هرمزی(تجربی)

کلاس در روز سه شنبه زنگ 5 برگزار میشود

تومان400,000

هندسه تحلیلی استاد آذری

کلاس در روز یکشنبه زنگ 5 برگزار میشود

تومان400,000

ریاضی و آمار سه استاد فرجی

کلاس در روز جمعه زنگ 5 برگزار میشود

تومان400,000

ریاضی سه استاد آذری

کلاس در روز یکشنبه زنگ 4 برگزار میشود

تومان400,000