دکتر نعیم آبادی ، مشاور محبوب

بخشی از رزومه کاری استاد نعیم آبادی:

-17 سال به صورت حرفه ای در سمت سر مشاور
کنکور و مدرس فیزیک کنکور در مدارس علامه حلی، علامه،آبسال، علوی، سیمای نور و
موسسات قلم چی و گزینه دو

-عضو بنیاد نخبگان وزارت علوم وتحقیقات

-دارای مدرک انگلیسی TOEFL

-دارای چهار مقاله ISI در ژونال های اروپایی و 12 مقاله علمی و پژوهشی در ایران

-تاسیس واحد مشاوره در مدارس علوی و……. در تهران

پکیج مشاوره اختصاصی

مشاوره یک ماهه همراه مزایا
500000تومان
450/000 تومان یک ماهه
  • دو جلسه مشاوره با استاد نعیم آبادی (هر جلسه 40 دقیقه)
  • چک کردن برنامه مطالعاتی توسط تیم پشتیبانی
  • چک کردن تکالیف داده شده توسط تیم پشتیبانی
  • ارتباط تلفنی و واتسپی با تیم پشتیبان
اقتصادی
×