دکترجعفرقلی که معرف حضور هستن؟

دکتر جعفرقلی از مشاور و محقق های شناخته شده حوزه آموزش هستن که کمتر جایی

به تبحر ایشون پیدا میشه

برای آشنا شدن شما با دکتر ، بخش اندکی از رزومه ایشون رو براتون نوشتیم ، که با خاطر آسوده ، با یکی از

بهترین مشاور های آموزشی آشنا بشین:

 • استخدام رسمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • فوق دکتری در رشته پزشکی
 • محقق و مشاور در زمینه مسائل تحصیلی
 • مشاور مدعو صداوسیما ( برنامه فرصت برابر و
 • رادیو فرهنگ)
 • 5 سال دوره آموزشی در روانکاوری
 • 3 سال تحقیق و پژوهش در مسائل پزشکی
 • رساله دکترا در زمینه اضطراب و وسواس
 • مشاور رتبه 1 – 3 -5 – 8 – 9 – 10 – 11 – 14 – 15 – 21 – 24 – 27 – 34 کنکور
 • 21 سال مشاوره تحصیلی و روانشناختی
 • دارای 30 تحقیق در مسائل روانشناختی نوجوانان
توی این برنامه ، شما ماهانه یک جلسه مشاوره اختصاصی با دکتر جعفرقلی دارین که میتونید
پا به پای گفته های دکتر ، مسیر موفقیت رو پیش ببرید
برای دیدن جلسه مشاوره گروهی دکتر جعفرقلی
به ((جلسه اول مشاوره)) مراجعه کنید

مشاوره اختصاصی

مشاوره سه ماهه همراه مزایا
1500000تومان
1/260/000 تومان 3 ماهه
 • 3 ماه مشاوره اختصاصی
 • شرکت در تمامی جلسات گروهی
محبوب

مشاوره اختصاصی

مشاوره شش ماهه همراه مزایا
3000000تومان
2/520/000 تومان 6 ماهه
 • 6 ماه مشاوره اختصاصی
 • شرکت در تمامی جلسات گروهی
اقتصادی
×