مدت زمان پانسیون مطالعاتی ( 5 روز):

8 تا 12 فروردین ماه

پانسیون نوروزی پایه یازدهم

همه چیز اینجاست 🙂
600/000 تومان 5 روزه
  • حضور مشاور در بازه های زمانی پانسیون جهت اصلاح و شخصی سازی برنامه مطالعاتی دانش آموز
  • حضور ناظر پانسیون جهت نظارت بر رفتار مطالعاتی دانش آموز و دریافت گزارش مطالعاتی روزانه
  • حضور نیرو های رفع اشکال در ایام پانسیون
  • حضور افتخاری اساتید کنکور در ایام پانسیون مطالعاتی جهت رفع اشکال
  • ارائه پکیج تستی هدف مند به دانش آموزان پانسیون مطالعاتی نوروز
  • برگزاری آزمون آغازین صبحگاهی ، جهت شناسایی نقاط ضعف دانش آموز و بررسی کیفیت مطالعه
محبوب
×