دوره ها

کلاس های تقویتی

کلاسای حضوری با کیفیت برای جمعبندی میخوای؟

دهم

پک مشاوره استاد نعیم آبادی

بدون امتیاز 0 رای
تومان450,000
۴
تومان450,000

عربی یک استاد ریوندی

بدون امتیاز 0 رای
تومان400,000
۱
تومان400,000

عربی یک – استاد سیاه سرانی

بدون امتیاز 0 رای
تومان400,000
۰
تومان400,000

هندسه یک – استاد میرزائی

بدون امتیاز 0 رای
تومان400,000
۸
تومان400,000

شیمی یک – استاد وطندوست

بدون امتیاز 0 رای
تومان400,000
۷
تومان400,000

شیمی یک – استاد محمودیان

بدون امتیاز 0 رای
تومان400,000
۲۳
تومان400,000

فیزیک یک – استاد رخشان

بدون امتیاز 0 رای
تومان400,000
۲۸
تومان400,000

ریاضی آمار یک – استاد اوژند

بدون امتیاز 0 رای
تومان400,000
۱
تومان400,000

ریاضی یک استاد آذری

بدون امتیاز 0 رای
تومان400,000
۱۰
تومان400,000

ریاضی یک استاد کاظمی

بدون امتیاز 0 رای
تومان400,000
۲۱
تومان400,000

ریاضی و آمار یک – استاد اوژند

بدون امتیاز 0 رای
تومان400,000
۱
تومان400,000

یازدهم

پانسیون مطالعاتی نوروزی پایه یازدهم

بدون امتیاز 0 رای
تومان600,000
۴
تومان600,000

آمار و احتمال استاد کاظمی

بدون امتیاز 0 رای
تومان400,000
۷
تومان400,000

پک مشاوره استاد نعیم آبادی

بدون امتیاز 0 رای
تومان450,000
۴
تومان450,000

شیمی دو استاد محمودیان

بدون امتیاز 0 رای
تومان400,000
۱۱
تومان400,000

هندسه دو استاد میرزائی

بدون امتیاز 0 رای
تومان400,000
۳
تومان400,000

آمار و احتمال استاد اوژند

بدون امتیاز 0 رای
تومان400,000
۷
تومان400,000

زیست دو استاد مبرهن

بدون امتیاز 0 رای
تومان400,000
۴
تومان400,000

هندسه دو استاد اوژند

بدون امتیاز 0 رای
تومان400,000
۴
تومان400,000
۱۱
تومان400,000

فیزیک دو استاد الله یاری

بدون امتیاز 0 رای
تومان400,000
۱۱
تومان400,000

شیمی دو استاد موسوی

بدون امتیاز 0 رای
تومان400,000
۲
تومان400,000

فیزیک دو استاد رخشان

بدون امتیاز 0 رای
تومان400,000
۱۸
تومان400,000

ریاضی دو استاد ابراهیمی

بدون امتیاز 0 رای
تومان400,000
۱۳
تومان400,000

ریاضی آمار دو استاد کوچکی

بدون امتیاز 0 رای
تومان400,000
۳
تومان400,000

ریاضی دو استاد فرجی

بدون امتیاز 0 رای
تومان400,000
۰
تومان400,000

حسابان یک استاد اوژند

بدون امتیاز 0 رای
تومان400,000
۵
تومان400,000

حسابان یک استاد فرجی

بدون امتیاز 0 رای
تومان400,000
۰
تومان400,000

حسابان یک استاد میرزائی

بدون امتیاز 0 رای
تومان400,000
۵
تومان400,000

حسابان یک استاد کاظمی

بدون امتیاز 0 رای
تومان400,000
۶
تومان400,000

دوازدهم

دوره آموزشی هندسه

بدون امتیاز 0 رای
تومان150,000
۴
تومان150,000

دوره آموزشی گسسته (( 9 ساعت ))

بدون امتیاز 0 رای
تومان150,000
۳
تومان150,000

پانسیون مطالعاتی نوروزی پایه دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
تومان1,600,000
۱۸
تومان1,600,000

پک مشاوره استاد نعیم آبادی

بدون امتیاز 0 رای
تومان450,000
۴
تومان450,000

ریاضی 3 استاد فرجی (تجربی)

بدون امتیاز 0 رای
تومان400,000
۳
تومان400,000

گسسته استاد میرزائی

بدون امتیاز 0 رای
تومان400,000
۰
تومان400,000
۱
تومان400,000

شیمی سه استاد موسوی

بدون امتیاز 0 رای
تومان400,000
۷
تومان400,000
۵
تومان400,000

هندسه تحلیلی استاد آذری

بدون امتیاز 0 رای
تومان400,000
۰
تومان400,000

ریاضی و آمار سه استاد فرجی

بدون امتیاز 0 رای
تومان400,000
۲
تومان400,000

ریاضی سه استاد آذری

بدون امتیاز 0 رای
تومان400,000
۴
تومان400,000

حسابان دو استاد فرجی

بدون امتیاز 0 رای
تومان400,000
۲
تومان400,000

حسابان دو استاد کوچکی

بدون امتیاز 0 رای
تومان400,000
۳
تومان400,000

آنچه همه خوبان دارند ، ما یکجا داریم :‌)

مقالات رایگان

برای یاد گرفتن خیلی چیزا ، کافیه فقط به منابع خوب اعتماد کنی ، بخش مقالات رایگان ، نکات دست اول زیادی رو بهت آموزش میده که توسط تیم نگارستان دانش تهیه شده…

×