درباره ما

ما نگارستان دانشیم
اینجا کلاس های تقویتی و کنکور برگزار میکنیم مثل بقیه موسسه ها
ولی چیه که مارو متمایز میکنه؟
ما اینجا از دبیرای خفنی استفاده میکنیم که توی بهترین مدارس ایران تدریس میکنن
اینجا تیم پشتیبانی و دلسوزی همراهت هستن که به شعار ما یعنی
نمیذاریم آب تو دلت تکون بخوره ، پایبند هستن
نگارستان دانش ، تیمی داره که همیشه برای کمک کردن بهت آماده هستن ، هم توی کلاس های تقویتی و هم توی دوره‌هایی که برگزار میکنیم
تخصص ما ، برگزاری کلاس های فوق العاده و پرکیفیت کنکوری و همینطور مشاوره و بهینه سازی درس خوندن هست
اگه فکر میکنی که…
توی درس خوندن مشکل داری
مطالب رو درست متوجه نمیشی
انگیزه درس خوندنت کمه
نیاز به پیگیری داری توی درسات
درس خوندنت بهینه نیست
اینجا ، بهترین جا برای توعه
با ما همراه باش ، نمیذاریم آب تو دلت تکون بخوره:‌)

×