مشاوره فردی

منتورینگ A

هر هفته یک جلسه مشاوره با مشاور

آموزشی

هر دو هفته یک جلسه مشاوره با مشاور

روانشناس

هر هفته دو تماس پشتیبان

شرکت در وبینار اتاق مشاور

منتورینگ B

هر هفته یک جلسه مشاوره با مشاور آموزشی

هر هفته دو تماس پشتیبان

شرکت در وبینار اتاق مشاور

منتورینگ B

منتورینگ C

هر دو هفته یک جلسه مشاوره با مشاور آموزشی

 

هر هفته دو تماس پشتیبان

 

شرکت در وبینار اتاق مشاور

نیاز به کمکی دارید؟
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید