ثبت نام ترم دوم 1399-1400

ثبت نام پکیج کامل گروه تجربی

کلاس برای تمام دروس مشاوره و تیم پشتیبانی کامل تا روز کنکور
تخفیف ویژه

ثبت نام پکیج کامل گروه ریاضی

کلاس برای تمام دروس مشاوره و تیم پشتیبانی کامل تا روز کنکور
تخفیف ویژه

ثبت نام پکیج کامل گروه انسانی

کلاس برای تمام دروس مشاوره و تیم پشتیبانی کامل تا روز کنکور
تخفیف ویژه

ثبت نام تک درس

تدریس ترم دوم گروه ریاضی تجربی و انسانی با برترین اساتید کنکور

اتاق مشاور

( وبینار مشاوره همراه با برترین مشاوران و کارشناسان آموزش کشور...)

هواتونو داریم...
دوشنبه ها ساعت8