ثبت نام 1399-1400

ثبت نام پکیج کامل گروه تجربی

420 جلسه کلاس برای تمام دروس مشاوره و تیم پشتیبانی کامل تا روز کنکور
تخفیف ویژه

ثبت نام پکیج کامل گروه ریاضی

420 جلسه کلاس برای تمام دروس مشاوره و تیم پشتیبانی کامل تا روز کنکور
تخفیف ویژه

ثبت نام پکیج کامل گروه انسانی

320 جلسه کلاس برای تمام دروس مشاوره و تیم پشتیبانی کامل تا روز کنکور
تخفیف ویژه

ثبت نام تک درس

32 هفته آموزشی تدریس تمام دروس گروه ریاضی تجربی و انسانی با برترین اساتید کنکور

اتاق مشاور

( وبینار مشاوره همراه با برترین مشاوران و کارشناسان آموزش کشور...)

هواتونو داریم...
دوشنبه ها ساعت8